tài khoản bị khóa

có thể do các lý do sau:
host của bạn đã hết hạn sử dùng
host của bạn vi phạm điều khoản sử dụng


bạn vui lòng liên lạc với chung tôi
số điện thoại: 0973855891
hoặc yahoo: kuteboy_tb_9x
thank you